Nurikabe


Przetłumacz tę witrynę.
Special thanks to Aisurg for the translation

Nurikabe to logiczne zadanie z lekko skomplikowanymi zasadami i rozwiązaniem wymagającym odpowiedniej strategii.

Zasady mogą wydawać się skomplikowane :)
Mamy siatkę z kwadratowymi polami (komórkami). Niektóre z tych komórek zawierają cyfry. Naszym celem jest ustalenie, które z komórek siatki są białe, a które czarne (Używając nazewnictwa Wyspy na Jeziorze: zamiast białego i czarnego pola odpowiednio mamy "wodę" i "ląd"). Czarne pola uformują "nurikabe" ("Jezioro"). Czarne pola muszą tworzyć jedną figurę - formę ciągłą (jedna figura składająca się z komórek), czarne pola nie zawierają cyfr, a także nie mogą tworzyć kwadratów 2x2 lub większych prostokątów. Białe pola uformują "Wyspy": Każda cyfra n musi być częścią n-elementowego pola złożonego z białych komórek. Każda z białych komórek należy tylko do jednej wyspy; każda wyspa może posiadać tylko jedną komórkę z cyfrą. Rozwiązując to zadanie najczęściej stosuje się oznaczenia: zaciemnienie komórki, która drogą dedukcji będzie czarna i oznaczenie kropką komórek, które nie zawierają w sobie cyfry i drogą dedukcji powinny pozostać białe.
Aby zaczernić komórkę należy kliknąć w nią lewym przyciskiem myszy.Prawy przycisk myszy oznacza komórkę kropką. Kliknięcie i przeciągnięcie kursora pozwala na oznaczenie więcej niż jednej komórki.

Uwagi | Konkretne zadanie | FAQ

Drukuj masowo

Hala Sławy

Privacy Policy | Linki


Nurikabe
Rozmiar:421
2
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,868,993
3
4
2
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,833,744
11
31
131
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,179,520
2
37
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,897,325
111
31
31
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,680,684
12
21
32
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,920,013
4
111
1
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 349,141
1
31
34
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,904,916
6
1
4
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,059,465
1
1
11
113
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,038,947
4
1
1
14
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,002,204
1
15
111
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,348,466
1
221
21
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,403,462
4
32
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,607,578
63
21
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,115,967
1
2
43
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,020,069
111
31
111
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,411,452
2
3
1
14
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,732,929
31
2
2
11
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,954,862
22
141
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,331,108
1
41
33
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,657,142
22
21
211
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,075,595
2
3
22
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,505,071
1
4
52
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,894,710
2
22
211
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,723,191
112
12
5
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,393,166
31
331
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,608,596
1
1
31
121
5x5 Nurikabe ID zadania: 20,767
213
1
1
3
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,366,653
22
12
2
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 547,075
23
32
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,968,769
4
3
34
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,441,030
22
12
12
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,625,680
4
3
4
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,207,644
2
11
1
23
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,502,088


Więcej łamigłówek:

pl.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert