Nurikabe


Przetłumacz tę witrynę.

Special thanks to Aisurg for the translation

Nurikabe to logiczne zadanie z lekko skomplikowanymi zasadami i rozwiązaniem wymagającym odpowiedniej strategii.

Zasady mogą wydawać się skomplikowane :)
Mamy siatkę z kwadratowymi polami (komórkami). Niektóre z tych komórek zawierają cyfry. Naszym celem jest ustalenie, które z komórek siatki są białe, a które czarne (Używając nazewnictwa Wyspy na Jeziorze: zamiast czarnego i białego pola odpowiednio mamy "wodę" i "ląd"). Czarne pola uformują "nurikabe" ("Jezioro"). Czarne pola muszą tworzyć jedną figurę - formę ciągłą (jedna figura składająca się z komórek), czarne pola nie zawierają cyfr, a także nie mogą tworzyć kwadratów 2x2 lub większych prostokątów. Białe pola uformują "Wyspy": Każda cyfra n musi być częścią n-elementowego pola złożonego z białych komórek. Każda z białych komórek należy tylko do jednej wyspy; każda wyspa może posiadać tylko jedną komórkę z cyfrą. Rozwiązując to zadanie najczęściej stosuje się oznaczenia: zaciemnienie komórki, która drogą dedukcji będzie czarna i oznaczenie kropką komórek, które nie zawierają w sobie cyfry i drogą dedukcji powinny pozostać białe.
Aby zaczernić komórkę należy kliknąć w nią lewym przyciskiem myszy.Prawy przycisk myszy oznacza komórkę kropką. Kliknięcie i przeciągnięcie kursora pozwala na oznaczenie więcej niż jednej komórki.

Tutorial wideo
Ukryj reguły
Nurikabe
Rozmiar:1
12
12
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 1,534,938
4
1
3
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 1,161,986
31
11
42
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 8,002,443
2
2
2
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 6,704,841
1
22
21
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 9,620,697
1
2
1
2
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 5,299,019
14
2
4
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 7,608,529
31
1
12
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 1,134,792
2
2
1
4
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 5,083,559
1
14
22
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,120,052
2
3
14
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 7,646,785
1
1
23
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 5,846,435
3
3
5
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 8,663,679
1
4
1
2
5
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,504,334
23
1
1
41
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 112,673
2
2
44
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 7,513,216
1
4
52
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 6,819,957
1
51
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,472,452
5
2
1
1
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 4,850,838
51
3
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,654,317
3
1
2
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 5,590,822
1
11
22
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 3,385,243
2
22
4
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 3,000,527
31
1
21
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 758,912
21
1
1
32
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 916,242
1
236
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 9,400,824
1
21
22
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 779,537
5
1
3
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,353,828
1
4
1
2
5
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,362,476
1
5
2
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 1,853,289
33
2
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 1,596,931
4
1
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 5,698,761
51
1
23
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 8,352,706
1
4
2
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,425,289
1
1
34
2
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 5,044,506

Więcej łamigłówek:

pl.puzzle-nurikabe.com
Disable Side Ad & Rotation