Nurikabe


Przetłumacz tę witrynę.

Special thanks to Aisurg for the translation

Nurikabe to logiczne zadanie z lekko skomplikowanymi zasadami i rozwiązaniem wymagającym odpowiedniej strategii.

Zasady mogą wydawać się skomplikowane :)
Mamy siatkę z kwadratowymi polami (komórkami). Niektóre z tych komórek zawierają cyfry. Naszym celem jest ustalenie, które z komórek siatki są białe, a które czarne (Używając nazewnictwa Wyspy na Jeziorze: zamiast czarnego i białego pola odpowiednio mamy "wodę" i "ląd"). Czarne pola uformują "nurikabe" ("Jezioro"). Czarne pola muszą tworzyć jedną figurę - formę ciągłą (jedna figura składająca się z komórek), czarne pola nie zawierają cyfr, a także nie mogą tworzyć kwadratów 2x2 lub większych prostokątów. Białe pola uformują "Wyspy": Każda cyfra n musi być częścią n-elementowego pola złożonego z białych komórek. Każda z białych komórek należy tylko do jednej wyspy; każda wyspa może posiadać tylko jedną komórkę z cyfrą. Rozwiązując to zadanie najczęściej stosuje się oznaczenia: zaciemnienie komórki, która drogą dedukcji będzie czarna i oznaczenie kropką komórek, które nie zawierają w sobie cyfry i drogą dedukcji powinny pozostać białe.
Aby zaczernić komórkę należy kliknąć w nią lewym przyciskiem myszy.Prawy przycisk myszy oznacza komórkę kropką. Kliknięcie i przeciągnięcie kursora pozwala na oznaczenie więcej niż jednej komórki.

Tutorial wideo
Ukryj reguły

Podziel się

Nurikabe
Rozmiar:2
5
23
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 5,137,553
1
2
32
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 5,387,176
2
11
21
3
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 3,343,545
1
11
11
1
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 618,602
1
11
1
1
13
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 8,497,166
2
1
5
1
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 8,950,616
3
1
3
3
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 7,113,123
3
1
22
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 5,918,594
1
1
3
4
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 1,287,330
12
1
14
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 6,983,075
1
21
1
3
1
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 4,942,804
51
35
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 6,568,969
2
3
2
2
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 8,073,475
52
1
1
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 5,470,413
42
2
11
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 8,230,394
3
12
21
3
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 8,956,206
21
12
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 588,973
2
1
2
3
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 7,903,243
36
2
1
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 1,279,325
5
1
2
3
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 8,600,452
4
1
1
6
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 7,493,395
2
1
1
3
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 1,598,235
11
1
3
3
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 8,673,881
11
2
2
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 4,496,131
13
3
31
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 4,932,469
1
12
31
3
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 1,307,556
1
3
4
2
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 5,271,481
1
2
2
32
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 8,143,391
3
33
2
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 8,177,323
1
1
11
1
1
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 6,260,823
22
5
1
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 6,988,686
2
3
52
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 5,982,220
2
11
5
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 7,478,944
21
3
6
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 1,028,601
1
2
2
1
1
5x5 Nurikabe Łatwe ID zadania: 1,670,635

Więcej łamigłówek:  hide show

2022-07-01 22:06:46

pl.puzzle-nurikabe.com
Wyłącz Ogłoszenia