Nurikabe


Przetłumacz tę witrynę.
Special thanks to Aisurg for the translation

Nurikabe to logiczne zadanie z lekko skomplikowanymi zasadami i rozwiązaniem wymagającym odpowiedniej strategii.

Zasady mogą wydawać się skomplikowane :)
Mamy siatkę z kwadratowymi polami (komórkami). Niektóre z tych komórek zawierają cyfry. Naszym celem jest ustalenie, które z komórek siatki są białe, a które czarne (Używając nazewnictwa Wyspy na Jeziorze: zamiast białego i czarnego pola odpowiednio mamy "wodę" i "ląd"). Czarne pola uformują "nurikabe" ("Jezioro"). Czarne pola muszą tworzyć jedną figurę - formę ciągłą (jedna figura składająca się z komórek), czarne pola nie zawierają cyfr, a także nie mogą tworzyć kwadratów 2x2 lub większych prostokątów. Białe pola uformują "Wyspy": Każda cyfra n musi być częścią n-elementowego pola złożonego z białych komórek. Każda z białych komórek należy tylko do jednej wyspy; każda wyspa może posiadać tylko jedną komórkę z cyfrą. Rozwiązując to zadanie najczęściej stosuje się oznaczenia: zaciemnienie komórki, która drogą dedukcji będzie czarna i oznaczenie kropką komórek, które nie zawierają w sobie cyfry i drogą dedukcji powinny pozostać białe.
Aby zaczernić komórkę należy kliknąć w nią lewym przyciskiem myszy.Prawy przycisk myszy oznacza komórkę kropką. Kliknięcie i przeciągnięcie kursora pozwala na oznaczenie więcej niż jednej komórki.

Uwagi | Konkretne zadanie | FAQ

Drukuj masowo

Hala Sławy

Privacy Policy | Linki


Nurikabe
Rozmiar:2
14
211
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,050,466
33
32
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,728,783
12
12
14
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,266,844
312
2
1
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,082,042
5
23
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,629,232
111
4
13
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,967,887
331
1
111
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,056,371
21
24
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,197,723
3
1
11
41
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,223,840
13
32
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,909,367
53
23
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,196,624
1
42
13
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,029,453
1
2
13
32
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,227,588
42
3
1
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,019,052
22
3
41
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,766,687
32
11
13
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,923,756
42
2
2
11
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,578,084
12
41
4
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,394,012
31
11
212
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,684,950
2
3
312
5x5 Nurikabe ID zadania: 809,295
5
3
1
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,568,270
4
121
11
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,808,016
2
12
1
122
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,837,735
4
4
21
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,256,133
24
11
21
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,865,413
21
2
2
13
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,080,945
21
12
1
11
5x5 Nurikabe ID zadania: 896,746
2
23
12
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,547,505
2
72
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,639,802
21
321
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,383,843
2
41
13
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,458,693
13
3
1
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,349,643
36
5
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,629,138
2
2
31
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,223,704
333
4
5x5 Nurikabe ID zadania: 442,706


Więcej łamigłówek:

pl.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert