Nurikabe


Przetłumacz tę witrynę.

Special thanks to Aisurg for the translation

Nurikabe to logiczne zadanie z lekko skomplikowanymi zasadami i rozwiązaniem wymagającym odpowiedniej strategii.

Zasady mogą wydawać się skomplikowane :)
Mamy siatkę z kwadratowymi polami (komórkami). Niektóre z tych komórek zawierają cyfry. Naszym celem jest ustalenie, które z komórek siatki są białe, a które czarne (Używając nazewnictwa Wyspy na Jeziorze: zamiast czarnego i białego pola odpowiednio mamy "wodę" i "ląd"). Czarne pola uformują "nurikabe" ("Jezioro"). Czarne pola muszą tworzyć jedną figurę - formę ciągłą (jedna figura składająca się z komórek), czarne pola nie zawierają cyfr, a także nie mogą tworzyć kwadratów 2x2 lub większych prostokątów. Białe pola uformują "Wyspy": Każda cyfra n musi być częścią n-elementowego pola złożonego z białych komórek. Każda z białych komórek należy tylko do jednej wyspy; każda wyspa może posiadać tylko jedną komórkę z cyfrą. Rozwiązując to zadanie najczęściej stosuje się oznaczenia: zaciemnienie komórki, która drogą dedukcji będzie czarna i oznaczenie kropką komórek, które nie zawierają w sobie cyfry i drogą dedukcji powinny pozostać białe.
Aby zaczernić komórkę należy kliknąć w nią lewym przyciskiem myszy.Prawy przycisk myszy oznacza komórkę kropką. Kliknięcie i przeciągnięcie kursora pozwala na oznaczenie więcej niż jednej komórki.

Ukryj reguły
Nurikabe
Rozmiar:1
22
5
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 7,478,089
32
22
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 5,964,033
2
1
1
21
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 6,181,001
1
5
1
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 621,936
7
12
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 3,442,979
22
11
22
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 5,534,861
23
2
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 5,142,395
5
1
1
5
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 1,564,854
2
3
21
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 4,933,434
2
3
2
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 5,807,781
12
3
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 8,634,121
23
21
21
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 6,906,640
4
2
2
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 4,080,818
1
3
2
4
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 3,739,490
1
2
11
2
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 440,003
34
1
22
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 4,651,780
5
2
1
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 942,035
2
2
2
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 8,606,705
52
1
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 519,857
6
3
2
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 6,073,395
1
3
3
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 8,313,173
1
1
41
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,855,360
3
52
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 5,838,391
13
1
53
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,180,020
1
4
53
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 8,977,717
3
3
1
5
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 8,649,672
12
2
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 8,009,424
2
5
13
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 3,456,322
3
31
11
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,770,688
1
1
3
5
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 8,386,286
3
3
2
5
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 6,849,249
2
1
3
4
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 405,781
1
3
1
5
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,034,878
2
3
2
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 4,583,318
1
21
34
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 7,260,129


Więcej łamigłówek:

pl.puzzle-nurikabe.com
Disable Side Ad & Rotation