Nurikabe


Przetłumacz tę witrynę.
Special thanks to Aisurg for the translation

Nurikabe to logiczne zadanie z lekko skomplikowanymi zasadami i rozwiązaniem wymagającym odpowiedniej strategii.

Zasady mogą wydawać się skomplikowane :)
Mamy siatkę z kwadratowymi polami (komórkami). Niektóre z tych komórek zawierają cyfry. Naszym celem jest ustalenie, które z komórek siatki są białe, a które czarne (Używając nazewnictwa Wyspy na Jeziorze: zamiast białego i czarnego pola odpowiednio mamy "wodę" i "ląd"). Czarne pola uformują "nurikabe" ("Jezioro"). Czarne pola muszą tworzyć jedną figurę - formę ciągłą (jedna figura składająca się z komórek), czarne pola nie zawierają cyfr, a także nie mogą tworzyć kwadratów 2x2 lub większych prostokątów. Białe pola uformują "Wyspy": Każda cyfra n musi być częścią n-elementowego pola złożonego z białych komórek. Każda z białych komórek należy tylko do jednej wyspy; każda wyspa może posiadać tylko jedną komórkę z cyfrą. Rozwiązując to zadanie najczęściej stosuje się oznaczenia: zaciemnienie komórki, która drogą dedukcji będzie czarna i oznaczenie kropką komórek, które nie zawierają w sobie cyfry i drogą dedukcji powinny pozostać białe.
Aby zaczernić komórkę należy kliknąć w nią lewym przyciskiem myszy.Prawy przycisk myszy oznacza komórkę kropką. Kliknięcie i przeciągnięcie kursora pozwala na oznaczenie więcej niż jednej komórki.

Uwagi | Konkretne zadanie | FAQ

Drukuj masowo

Hala Sławy

Privacy Policy | Linki


Nurikabe
Rozmiar:1
3
21
211
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,085,419
12
2
13
3
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,466,823
22
3
42
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,493,406
21
4
12
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,647,723
11
1
2
42
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,064,039
5
21
111
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,388,275
111
2
41
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,555,564
2
5
111
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,586,512
24
1
6
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,386,788
41
31
4
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,549,513
113
33
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,387,303
11
32
22
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,896,211
34
4
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,622,904
3
3
1
13
5x5 Nurikabe ID zadania: 188,413
2
24
3
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,375,479
12
23
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,552,790
1
3
1
4
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,949,943
4
22
12
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,261,711
31
34
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,666,007
4
3
321
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,348,182
1
1
3
1
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,979,252
32
21
31
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,033,489
21
13
4
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,318,258
13
13
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,452,994
2
2
3
2
11
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,714,168
1
1
25
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,376,264
4
1
44
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,295,821
22
1
2
12
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,258,383
1
11
2
31
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,997,741
3
3
4
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,419,542
2
2
2
2
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,696,627
4
3
2
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,834,523
1
1
1
44
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,216,529
2
1
423
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,446,238
33
13
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,692,982


Więcej łamigłówek:

pl.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert