Nurikabe


Przetłumacz tę witrynę.
Special thanks to Aisurg for the translation

Nurikabe to logiczne zadanie z lekko skomplikowanymi zasadami i rozwiązaniem wymagającym odpowiedniej strategii.

Zasady mogą wydawać się skomplikowane :)
Mamy siatkę z kwadratowymi polami (komórkami). Niektóre z tych komórek zawierają cyfry. Naszym celem jest ustalenie, które z komórek siatki są białe, a które czarne (Używając nazewnictwa Wyspy na Jeziorze: zamiast białego i czarnego pola odpowiednio mamy "wodę" i "ląd"). Czarne pola uformują "nurikabe" ("Jezioro"). Czarne pola muszą tworzyć jedną figurę - formę ciągłą (jedna figura składająca się z komórek), czarne pola nie zawierają cyfr, a także nie mogą tworzyć kwadratów 2x2 lub większych prostokątów. Białe pola uformują "Wyspy": Każda cyfra n musi być częścią n-elementowego pola złożonego z białych komórek. Każda z białych komórek należy tylko do jednej wyspy; każda wyspa może posiadać tylko jedną komórkę z cyfrą. Rozwiązując to zadanie najczęściej stosuje się oznaczenia: zaciemnienie komórki, która drogą dedukcji będzie czarna i oznaczenie kropką komórek, które nie zawierają w sobie cyfry i drogą dedukcji powinny pozostać białe.
Aby zaczernić komórkę należy kliknąć w nią lewym przyciskiem myszy.Prawy przycisk myszy oznacza komórkę kropką. Kliknięcie i przeciągnięcie kursora pozwala na oznaczenie więcej niż jednej komórki.

Uwagi | Konkretne zadanie | FAQ

Drukuj masowo

Hala Sławy

Privacy Policy | Linki


Nurikabe
Rozmiar:32
11
13
5x5 Nurikabe ID zadania: 331,210
212
11
4
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,178,063
2
42
1
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,223,375
2
4
2
3
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,957,280
21
121
21
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,222,018
2
34
3
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,221,429
4
3
12
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,494,775
41
31
4
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,208,650
11
11
141
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,031,377
2
3
13
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,911,542
11
13
211
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,845,047
51
33
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,107,593
21
4
13
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,823,261
331
3
3
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,864,525
3
4
211
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,430,337
24
2
3
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,189,167
232
31
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,267,217
1
1
2
42
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,566,789
12
21
32
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,137,796
3
2
34
5x5 Nurikabe ID zadania: 100,712
23
4
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,149,005
1
213
22
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,451,089
3
32
3
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,832,101
112
41
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,843,716
3
2
12
31
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,725,479
2
4
2
31
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,391,964
12
122
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,558,814
23
2
42
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,146,681
1
3
323
5x5 Nurikabe ID zadania: 90,693
23
33
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,138,201
233
6
5x5 Nurikabe ID zadania: 853,609
113
2
2
3
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,223,577
22
223
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,854,596
32
24
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,822,417
1
2
432
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,558,435


Więcej łamigłówek:

pl.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert