Nurikabe


Przetłumacz tę witrynę.

Special thanks to Aisurg for the translation

Nurikabe to logiczne zadanie z lekko skomplikowanymi zasadami i rozwiązaniem wymagającym odpowiedniej strategii.

Zasady mogą wydawać się skomplikowane :)
Mamy siatkę z kwadratowymi polami (komórkami). Niektóre z tych komórek zawierają cyfry. Naszym celem jest ustalenie, które z komórek siatki są białe, a które czarne (Używając nazewnictwa Wyspy na Jeziorze: zamiast czarnego i białego pola odpowiednio mamy "wodę" i "ląd"). Czarne pola uformują "nurikabe" ("Jezioro"). Czarne pola muszą tworzyć jedną figurę - formę ciągłą (jedna figura składająca się z komórek), czarne pola nie zawierają cyfr, a także nie mogą tworzyć kwadratów 2x2 lub większych prostokątów. Białe pola uformują "Wyspy": Każda cyfra n musi być częścią n-elementowego pola złożonego z białych komórek. Każda z białych komórek należy tylko do jednej wyspy; każda wyspa może posiadać tylko jedną komórkę z cyfrą. Rozwiązując to zadanie najczęściej stosuje się oznaczenia: zaciemnienie komórki, która drogą dedukcji będzie czarna i oznaczenie kropką komórek, które nie zawierają w sobie cyfry i drogą dedukcji powinny pozostać białe.
Aby zaczernić komórkę należy kliknąć w nią lewym przyciskiem myszy.Prawy przycisk myszy oznacza komórkę kropką. Kliknięcie i przeciągnięcie kursora pozwala na oznaczenie więcej niż jednej komórki.

Tutorial wideo
Ukryj reguły
Nurikabe
Rozmiar:2
3
2
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 897,712
1
12
13
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,876,632
3
1
12
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 1,485,091
22
21
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 1,365,431
5
23
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 8,470,772
2
23
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 3,485,924
12
12
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 3,356,364
11
3
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,228,926
2
3
2
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 635,125
2
2
2
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 6,146,283
15
4
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 3,257,648
21
4
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 5,301,939
2
3
1
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 272,471
1
22
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 3,222,759
5
2
41
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 3,469,043
1
4
2
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 9,280,382
41
2
11
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 7,707,133
3
4
1
1
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 783,898
5
2
2
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,106,133
22
2
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 3,367,091
2
2
1
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 9,723,691
22
32
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 109,205
1
22
22
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 787,304
1
2
2
4
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 1,342,106
1
525
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 4,976,767
12
4
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 3,187,817
2
2
1
2
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 4,792,950
2
3
13
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 7,992,435
2
52
5
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 4,159,110
3
3
1
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 1,185,771
21
3
5
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 1,619,101
32
1
2
21
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 1,426,906
11
1
3
13
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,511,168
1
5
4
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 8,402,456
1
2
2
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 3,149,135

Więcej łamigłówek:

pl.puzzle-nurikabe.com
Disable Side Ad & Rotation