Nurikabe


Przetłumacz tę witrynę.

Special thanks to Aisurg for the translation

Nurikabe to logiczne zadanie z lekko skomplikowanymi zasadami i rozwiązaniem wymagającym odpowiedniej strategii.

Zasady mogą wydawać się skomplikowane :)
Mamy siatkę z kwadratowymi polami (komórkami). Niektóre z tych komórek zawierają cyfry. Naszym celem jest ustalenie, które z komórek siatki są białe, a które czarne (Używając nazewnictwa Wyspy na Jeziorze: zamiast czarnego i białego pola odpowiednio mamy "wodę" i "ląd"). Czarne pola uformują "nurikabe" ("Jezioro"). Czarne pola muszą tworzyć jedną figurę - formę ciągłą (jedna figura składająca się z komórek), czarne pola nie zawierają cyfr, a także nie mogą tworzyć kwadratów 2x2 lub większych prostokątów. Białe pola uformują "Wyspy": Każda cyfra n musi być częścią n-elementowego pola złożonego z białych komórek. Każda z białych komórek należy tylko do jednej wyspy; każda wyspa może posiadać tylko jedną komórkę z cyfrą. Rozwiązując to zadanie najczęściej stosuje się oznaczenia: zaciemnienie komórki, która drogą dedukcji będzie czarna i oznaczenie kropką komórek, które nie zawierają w sobie cyfry i drogą dedukcji powinny pozostać białe.
Aby zaczernić komórkę należy kliknąć w nią lewym przyciskiem myszy.Prawy przycisk myszy oznacza komórkę kropką. Kliknięcie i przeciągnięcie kursora pozwala na oznaczenie więcej niż jednej komórki.

Tutorial wideo
Ukryj reguły

Podziel się

Wyłącz Ogłoszenia
Nurikabe
Rozmiar:11
1
12
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 7,915,480
11
2
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 129,737
2
2
1
4
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 5,478,930
4
1
22
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 3,600,781
1
2
2
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 4,611,529
21
12
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 9,053,259
2
2
1
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 5,073,004
21
1
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 1,075,047
26
1
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 4,883,876
3
2
21
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 8,713,599
3
1
33
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 4,410,043
6
141
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 9,298,616
6
1
15
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 7,857,995
4
12
11
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,525,629
21
1
7
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 4,614,972
1
5
1
1
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,967,553
1
1
34
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 3,217,636
1
12
2
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 7,518,337
22
1
22
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 695,261
1
2
14
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,789,938
51
2
5
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 511,842
33
22
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 5,885,367
25
1
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 9,990,124
3
2
22
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,132,942
1
2
34
1
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 5,248,255
1
1
4
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 4,086,801
5
3
1
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 318,968
1
2
1
3
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,659,612
23
13
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 7,966,164
1
2
1
4
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 6,220,097
2
4
1
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 9,338,639
4
1
2
1
2
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 6,275,306
1
12
12
1
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 374,900
4
1
22
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 6,106,081
5
3
2
3
5x5 Nurikabe Normalne ID zadania: 2,039,895

Więcej łamigłówek:

pl.puzzle-nurikabe.com
Wyłącz Ogłoszenia