Nurikabe


Przetłumacz tę witrynę.
Special thanks to Aisurg for the translation

Nurikabe to logiczne zadanie z lekko skomplikowanymi zasadami i rozwiązaniem wymagającym odpowiedniej strategii.

Zasady mogą wydawać się skomplikowane :)
Mamy siatkę z kwadratowymi polami (komórkami). Niektóre z tych komórek zawierają cyfry. Naszym celem jest ustalenie, które z komórek siatki są białe, a które czarne (Używając nazewnictwa Wyspy na Jeziorze: zamiast białego i czarnego pola odpowiednio mamy "wodę" i "ląd"). Czarne pola uformują "nurikabe" ("Jezioro"). Czarne pola muszą tworzyć jedną figurę - formę ciągłą (jedna figura składająca się z komórek), czarne pola nie zawierają cyfr, a także nie mogą tworzyć kwadratów 2x2 lub większych prostokątów. Białe pola uformują "Wyspy": Każda cyfra n musi być częścią n-elementowego pola złożonego z białych komórek. Każda z białych komórek należy tylko do jednej wyspy; każda wyspa może posiadać tylko jedną komórkę z cyfrą. Rozwiązując to zadanie najczęściej stosuje się oznaczenia: zaciemnienie komórki, która drogą dedukcji będzie czarna i oznaczenie kropką komórek, które nie zawierają w sobie cyfry i drogą dedukcji powinny pozostać białe.
Aby zaczernić komórkę należy kliknąć w nią lewym przyciskiem myszy.Prawy przycisk myszy oznacza komórkę kropką. Kliknięcie i przeciągnięcie kursora pozwala na oznaczenie więcej niż jednej komórki.

Uwagi | Konkretne zadanie | FAQ

Drukuj masowo

Hala Sławy | Join us at Facebook

Privacy Policy | Linki


Nurikabe
Rozmiar:2
33
32
5x5 Nurikabe ID zadania: 947,845
24
1
1
22
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,309,394
23
3
21
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,775,521
4
13
31
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,530,818
31
14
11
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,834,609
123
4
1
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,080,923
13
4
31
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,711,641
21
1
13
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,502,666
24
1
1
11
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,274,430
413
1
3
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,169,150
2
3
2
1
4
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,943,721
12
223
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,868,493
2
3
2
1
21
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,135,106
23
11
21
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,479,239
4
4
111
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,831,298
14
13
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,731,978
1
42
32
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,019,445
2
2
24
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,935,370
3
23
31
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,864,501
331
2
11
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,109,795
4
12
31
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,787,885
11
1
53
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,387,317
2
1
17
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,451,207
215
3
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,940,146
113
3
4
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,805,589
43
12
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,791,174
22
24
11
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,355,260
4
2
2
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,643,034
42
11
111
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,217,597
32
1
12
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,999,318
215
2
3
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,569,399
1
22
6
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,133,844
3
3
34
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,813,408
1
32
31
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,192,171
2
321
4
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,414,605


Więcej łamigłówek:

pl.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert