Nurikabe


Przetłumacz tę witrynę.
Special thanks to Aisurg for the translation

Nurikabe to logiczne zadanie z lekko skomplikowanymi zasadami i rozwiązaniem wymagającym odpowiedniej strategii.

Zasady mogą wydawać się skomplikowane :)
Mamy siatkę z kwadratowymi polami (komórkami). Niektóre z tych komórek zawierają cyfry. Naszym celem jest ustalenie, które z komórek siatki są białe, a które czarne (Używając nazewnictwa Wyspy na Jeziorze: zamiast białego i czarnego pola odpowiednio mamy "wodę" i "ląd"). Czarne pola uformują "nurikabe" ("Jezioro"). Czarne pola muszą tworzyć jedną figurę - formę ciągłą (jedna figura składająca się z komórek), czarne pola nie zawierają cyfr, a także nie mogą tworzyć kwadratów 2x2 lub większych prostokątów. Białe pola uformują "Wyspy": Każda cyfra n musi być częścią n-elementowego pola złożonego z białych komórek. Każda z białych komórek należy tylko do jednej wyspy; każda wyspa może posiadać tylko jedną komórkę z cyfrą. Rozwiązując to zadanie najczęściej stosuje się oznaczenia: zaciemnienie komórki, która drogą dedukcji będzie czarna i oznaczenie kropką komórek, które nie zawierają w sobie cyfry i drogą dedukcji powinny pozostać białe.
Aby zaczernić komórkę należy kliknąć w nią lewym przyciskiem myszy.Prawy przycisk myszy oznacza komórkę kropką. Kliknięcie i przeciągnięcie kursora pozwala na oznaczenie więcej niż jednej komórki.

Uwagi | Konkretne zadanie | FAQ

Drukuj masowo

Hala Sławy | Join us at Facebook

Privacy Policy | LinkiDisable Advert

Nurikabe
Rozmiar:33
12
5x5 Nurikabe ID zadania: 474,715
112
13
11
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,665,464
13
132
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,030,912
13
23
3
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,886,822
111
4
4
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,071,411
52
3
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,900,769
13
31
111
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,904,316
4
12
1
3
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,411,545
4
31
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,700,929
11
3
141
5x5 Nurikabe ID zadania: 465,740
54
1
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,588,136
4
21
24
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,545,489
1
1
235
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,652,430
13
21
1
11
5x5 Nurikabe ID zadania: 923,370
2
423
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,272,451
2
2
2
1
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,917,636
11
2
2
23
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,752,913
241
3
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 992,748
211
3
111
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,913,848
214
2
11
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,824,131
2
2
3
112
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,427,965
22
4
3
1
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,323,677
52
3
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 4,999,444
21
2
1
22
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,443,390
144
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 5,775,512
112
12
5
5x5 Nurikabe ID zadania: 1,490,197
2
11
223
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,582,927
34
1
1
3
5x5 Nurikabe ID zadania: 6,339,527
113
3
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 3,196,760
1
2
4
32
5x5 Nurikabe ID zadania: 8,711,278
11
2
313
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,297,346
231
22
5x5 Nurikabe ID zadania: 9,163,047
23
2
1
2
5x5 Nurikabe ID zadania: 2,509,940
3
3
42
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,097,978
24
13
11
5x5 Nurikabe ID zadania: 7,161,990


Więcej łamigłówek:

pl.puzzle-nurikabe.com

Disable Advert